Struktura

Struktura Spółki:

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza:

  • Olimpia Komander - przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Dorota Klęczar  - członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Michalczyk  - członek Rady Nadzorczej
  • Artur Maruszczak -  członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel

Główny Księgowy -  Agnieszka Lewandowska-Swacha

Kierownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży –  Joanna Zambrzycka

Kierownik Wydziału Remontów, Inwestycji i Nadzoru - Grażyna Wojtowicz

Kierownik Wydziału Automatyki i Teleinformatyki - Grzegorz Dysarz

Kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji – Benedykt Franczyk

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Kapitał Zakładowy: 18 324 000 zł

Do pobrania: