Struktura

 

Struktura Spółki:

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza:

  • Artur Maruszczak -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Klęczar  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jerzy Michalczyk  - Członek Rady Nadzorczej
  • Bożena Nongiser – Członek Rady Nadzorczej 
  • Łukasz Ambroży - Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel

Członek Zarządu - Arnold Scheit

Główny Księgowy -  Agnieszka Lewandowska-Swacha

Kierownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży –  Joanna Zambrzycka

Kierownik Wydziału Remontów, Inwestycji i Nadzoru - Grażyna Wojtowicz

Kierownik Wydziału Automatyki i Teleinformatyki - Grzegorz Dysarz

Kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji – Benedykt Franczyk

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Kapitał Zakładowy: 18 324 000 zł

 

Do pobrania: