Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu w roku 2020

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza jednostki sektora finansów publicznych, spółki z udziałem Gminy, inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne do udziału we wspólnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2020. Postępowanie będzie prowadzone dla punktów poboru gazu których Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (kod 33-100) przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. Wspólne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych ofert w poszczególnych grupach taryfowych.           

 

Zaproszenie

Zasady przygotowania

Oświadczenie 

Tabela