MF EOG

                                                          


 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r. została podpisana

Umowa nr MFEOG.07.04.13-08-0007/21-00

w sprawie Projektu

„Budowa układu kogeneracyjnego w kotłowni osiedlowej K41 MZEC Kędzierzyn-Koźle”

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,

obszar programowy: Energia

 

Maksymalny całkowity koszt realizacji Projektu:   

19.392.180,00 PLN

Maksymalne koszty kwalifikowane w ramach Projektu:

15.740.000,00 PLN

Dofinansowanie w %: 

37,67 %         

Dofinansowanie:     

5.924.536,00 PLN tj. 1.372.723,19 EUR

Kwalifikowalność wydatków     

od 16.07.2021r. do 30.04.2024r.

W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja modułu kogeneracyjnego składającego się
z dwóch silników o mocy ok 1,5 MWe i 1,8 MWc służącego do wytwarzania prądu na napięciu 6/15 kV, 50 Hz i ciepłej wody użytkowej o poziomie temperatury na zasilaniu/powrocie 95/65°C przy pełnym obciążeniu oraz standardowym rozrzucie temperatur 20 K.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlu Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w kierunku uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji CO2.

Efekt Projektu:

  1. Zmniejszenie emisji CO2 o 9.623 ton/rok,
  2. Osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
  3. Odciążenie starych i wyeksploatowanych kotłów gazowych, które będą pracowały tylko w okresie szczytowego zapotrzebowania na ciepło.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy osiedla Koźle w Kędzierzynie-Koźlu, których domy i mieszkania podłączone są do systemu ciepłowniczego (ok. 4000 osób), a także budynki usługowe i użyteczności publicznej.