Taryfy i cenniki

Podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło stanowi Taryfa  ciepła MZEC Kędzierzyn-Koźle.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 7 czerwca 2021 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 stycznia 2021 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23 listopada 2020 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23 września 2019 (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 9 sierpnia 2019 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 stycznia 2019 (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 Taryfa dla ciepła obowiązująca od 20 września 2018 (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 16 lipca 2018 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 17 lipca 2017 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 Taryfa dla ciepła obowiązująca od 02 lutego 2017 (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 sierpnia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE - nowy termin obowiązywania taryfy dla ciepła do 31.12.2016r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 30 stycznia 2016r. (załącznik do pobrania)

29 grudnia 2015r Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, która została opublikowana w D.U. w dniu 31 grudnia 2015r z dniem obowiązywania w dniu publikacji. Przedmiotowa zmiana nakłada obowiązek kontynuacji  opłaty zastępczej,  która miała wygasnąć z dniem 31 grudnia 2015r.

Na okoliczność wygaśnięcia obowiązku  uiszczania opłaty zastępczej Urząd Regulacji Energetyki  wezwał przedsiębiorstwa ciepłownicze  w listopadzie 2015r do dokonania zmiany taryfy dla ciepła pomniejszając ceny za ciepło o wielkość opłaty zastępczej od 1 stycznia 2016r. MZEC  wykonał przeliczenia cen ciepła pomniejszając cenę 1 GJ energii cieplnej o 0,42zł/GJ dla odbiorcy końcowego. Przedmiotowa zmiana została zatwierdzona przez Prezesa URE Wrocław oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 11 grudnia 2015r.

W związku ze zmianą ustawy  i obowiązkiem kontynuacji opłaty zastępczej przygotowaliśmy kolejną zmianę taryfy dla ciepła, która podwyższa cenę energii cieplnej o 0,42zł/GJ . Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa URE Wrocław w dniu 11 stycznia 2016r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 12 stycznia 2016r. poz. 141

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 stycznia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 stycznia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 września 2015 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 sierpnia 2015 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 maja 2015  (załącznik po pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 lipca 2014 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01 stycznia 2014 (załacznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa 2012 (załącznik do pobrania)

Przedłużenie okresu obowiązywania IX taryfy dla ciepła MZEC (decyzja URE).

Podział na grupy taryfowe i oznaczenia sieci ciepłowniczych (załącznik do pobrania)

Stawki opłat za przyłączenie do sieci (załącznik do pobrania)

Opłaty dodatkowe związane z dostarczaniem ciepła (załącznik do pobrania)

Cennik za parking niestrzeżony (załącznik do pobrania)

Wniosek o uzgodnienia branżowe (załącznik do pobrania)

Taryfa tworzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.