Informacja dla odbiorców uprawnionych (w tym Komunikat nr 4/2023)

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).

Ustawa wprowadza na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (dalej zwanymi „odbiorcami uprawnionymi”). Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być wyższy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r.

Odbiorcy uprawnieni objęci cenami maksymalnymi to:

 1. Grupa 1 - Gospodarstwa domowe – nie składają oświadczeń,
 2. Grupa 2 - wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r.)
 3. Grupa 3 - podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów użyteczności publicznej (art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r.)
 4. Grupa 4 - instytucje użyteczności publicznej (art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 września 2022r.)

Oświadczenia:

Jeżeli oświadczenie zostało złożone już wcześniej w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 r., to nie ma obowiązku składania go powtórnie – zachowują one swoją ważność.

Uprawnieni odbiorcy ciepła z grup 2 i 3, którzy nie złożyli oświadczeń lub nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą powinni złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia ich maksymalną ceną dostawy ciepła, czyli do dnia 8 marca 2023 r.

Uprawnieni odbiorcy ciepła z grupy 4, którzy nie złożyli oświadczeń lub nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą muszą złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia ich maksymalną ceną dostawy ciepła, czyli do dnia 8 marca 2023 r.

Przedsiębiorstwo oblicza maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując wartości cen i stawek opłat, opublikowane przez Prezesa URE i porównuje:

 1. Średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która jest wyliczana ze stawek przesyłowych zmiennych i stałych z aktualnej taryfy,
 2. Cenę dostawy ciepła wyliczoną na podstawie aktualnie stosowanych cen i stawek opłat,
 3. Maksymalną cenę dostawy ciepła wyliczoną na podstawie cen i stawek opłat zawartych w Informacji Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Na podstawie dokonanego porównania z dniem 1 marca 2023 r. MZEC wprowadza do stosowania z odbiorcami uprawnionymi ceny i stawki opłat zawarte w Komunikacie nr 4/2023.

Do pobrania ze strony MZEC Sp. z o.o. :

Komunikat nr 4/2023 z dnia 6 marca 2023 r. – dotyczy odbiorców uprawnionych

Wzór oświadczenia – Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia – Załącznik nr 2

 

Linki do pobrania ze stron urzędowych:

 1. Informacja Prezesa URE nr 9/2023
  https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10922,Prezes-URE-publikuje-maksymalne-ceny-dostaw-ciepla-ktore-beda-obowiazywaly-od-1-.html

 2. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

 3. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 295)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000295

 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r., poz. 327)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000327