Informacja dla odbiorców uprawnionych - nowy wzór oświadczenia

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 poz. 2823) zmianie uległ załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Poniżej wzory oświadczeń dla odbiorców uprawnionych.
Wzór oświadczenia – Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 (NOWY)

 

Informacje dodatkowe:

 1. Odbiorcy uprawnieni objęci cenami maksymalnymi to:
  a)   Grupa 1 - Gospodarstwa domowe – nie składają oświadczeń,
  b)   Grupa 2 - wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r.)
  c)   Grupa 3 - podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów użyteczności publicznej (art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r.)
  d)   Grupa 4 - instytucje użyteczności publicznej (art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 września 2022r.)
 2. Odbiorcy z grupy 2, 3, 4 składają oświadczenia, natomiast odbiorcy z grupy 1 nie składają oświadczeń.
 3. Jeżeli oświadczenie zostało złożone już wcześniej w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 r., to nie ma obowiązku składania go powtórnie – zachowują one swoją ważność.
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r., poz. 327).
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r., poz. 2823).

Rozporządzenie z 17-02-2023 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000327/O/D20230327.pdf
Rozporządzenie z 29-12-2023 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002823/O/D20232823.pdf