RPO WO Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych "Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla"

                                                

  „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 -  to już 5 projekt na który Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie.

Tym razem modernizacja i rozbudowa osiedlowych  sieci ciepłowniczych została wsparta dotacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych kwotą  7 377 294,58 zł.

Projekt obejmuje  realizacje 8 zadań inwestycyjnych w okresie od od października 2016 do listopada 2020 r.

W 2017 roku zostały zrealizowane 4 zadania.

  1. Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy  ul. Bema/Reja do komory przy ul. Ligonia wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu  (Pogorzelec)
  2. Przebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu (Śródmieście)
  3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźlu – podłączenie nowych odbiorców (Pogorzelec)
  4. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu I etap.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła.
Realizacja celu nastąpi  poprzez modernizację 7,78 km sieci cieplnej oraz budowę 0,32 km nowej sieci ciepłowniczej.

W wyniku modernizacji (technologia rur preizolowanych) wzrośnie efektywność przesyłu energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegną straty cieplne oraz zmniejszy sie ilość produkowanego ciepła. Ograniczona zostanie również ilość zanieczyszceń w wyniku podłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej, którzy zrezygnowali z ogrzewania węglowego na rzecz ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Materiał promocyjny inwestycji (2019).

Material promocyjny inwestycji.