Struktura

 Struktura Spółki:

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza:

  • Artur Maruszczak -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Klęczar  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Norbert Adamkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Romanowicz - Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu - Jolanta Gądek-Rypel

Członek Zarządu - Arnold Scheit

Główny Księgowy - Małgorzata Kruz

Kierownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży - Joanna Zambrzycka

Kierownik Wydziału Automatyki i Teleinformatyki - Grzegorz Dysarz

Kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji - Andrzej Lorenc

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Kapitał Zakładowy: 18 324 000 zł

 

Do pobrania: