POIiS Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu "Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-Koźlu"

 

Miło nam Państwa poinformać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował listę projektów pozytywnie ocenionych w procedurze konkursowej dla działania 1.5 konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17, na której znjduje się złożony przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu projekt pn."Poprawa efektywności przesyłu i dystybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla".

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 na osiedlu Pogorzelec, Śródmieście oraz Piastów.

Całkowite koszty projektu:                         16 590 041,97 PLN
Koszty kwalifikowalne:                                13 459 939,00 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania:       7 242 610,04 PLN

 

Materiał promocyjny.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób, etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia [dot] POISatmr [dot] gov [dot] pl