POIS Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla"

 POIS Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla"

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa  o dofinasowanie nr POIS.01.05.00-00-0035/19-00.

Umowa została zawarta pomiędzy Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.    w Kędzierzynie-Koźlu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” będzie realizowany w latach 2020 -2021

Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Całkowity koszt inwestycji:                5.639.624,77 PLN

 Wydatki kwalifikowane:                     4.575.060,79 PLN

 Dofinasowanie:                                  2.201.757,08 PLN

 

W ramach projektu zostanie rozbudowane 1,9450 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowie 37 węzłów ciepłowniczych przy ulicach : Dworcowa 3, 5, 7-7a, 9, 11, ul. Grunwaldzka 21, 24, 43, 46, 31-33, 41, 45, 42, ul. Głowackiego 12-14, 16, 7, ul. Bałtycka 1, ul. Powstańców 1-3, 54, 35, 45, ul. Traugutta 10-12, ul. Piotra Skargi 28-30, 24-26, 42, 6, 8, 65-81, ul. Bema 7, ul. Kościuszki 45, 55, 7, 47, 1, ul. Koszykowa 11, ul. Kilińskiego 8, ul. Chopina 11-13.