POIiS "Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla"

baner europejski fundusz rozwoju regionalego

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

W ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”. Wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej II stopnia i został oceniony pozytywnie.

Dnia 01 października 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-050/10-00 w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

- Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Leśne w Kędzierzynie-Koźlu

- Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Śródmieście, Piastów i Wschód w Kędzierzynie-Koźlu

- Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul.Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego

- Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinych w rejonie ulic: Sobieskiego, Ligonia w Kędzierzynie-Koźlu

- Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul.Bema do komory przy ul.Bema 23

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 21 880 605,51 pln.

Wartość dofinansowania wynosi 11 539 897,13 pln.

W okresie realizacji projektu tj. od 2008-2015 zmodernizaowano 17,534 km  sieci ciepłowniczej.

Wskaźnikiem rezultau jest zaoszczędzona eneria cieplna oraz zmniejszenie emisji CO2. 

 Korzyści z realizacji projektu:

- zmniejszenie strat cieplnych
- zmniejszenie awaryjności sieci cieplnej
- zmniejszenie kosztów związanych z awaryjnością sieci cieplnej
- usprawnienie pracy służb technicznych
- usprawnienie dostępu do informatyzacji dzięki kablowej sieci inkasenckiej
- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza
- gwarancja bezpieczeństwa energetycznego