RPOWO Działanie Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii "Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"

Loga

W związku z planem zaprzestania dostarczania ciepła ze źródła PKE Elektrownia Blachownia Miejski Zakład Energetyki Cieplnej  podjął się realizacji budowy nowych źródeł ciepła i sieci dla nieruchomości z terenu Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

15 lutego 2010 roku MZEC złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska, działanie 4.3. ”Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 01.07.2011 roku.

Inwestycja obejęła wybudowanie nowego systemu ciepłowniczego w skład, którego weszły:

 • osiedlowa kotłownia gazowa o mocy 5,0 MW
 • nowa sieć ciepłownicza niskich parametrów wraz z przyłączami do budynków
 • nowa sieć ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączami do budynków
 • kotłownia lokalna o mocy 0,360 MW
 • kotłownia lokalna o mocy 0,300 MW

Całkowita wartość projektu: 7 982 206,14 pln.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 916 893,25 pln.

Inwestycja została zakończona zgodnie z Umową o dofinansowanie z dniem 30 listopada 2012r.

Projektem objętych zostało prawie stu nowych odbiorców.

Korzyści z realizacji projektu:

 • zmniejszenie strat cieplnych
 • zmniejszenie awaryjności sieci cieplnej
 • zmniejszenie kosztów związanych z awaryjnością sieci cieplnej
 • usprawnienie pracy służb technicznych
 • usprawnienie dostępu do informatyzacji dzięki kablowej sieci inkasenckiej
 • ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • gwarancja bezpieczeństwa energetycznego